[Ossm-members] FireBird & Qt

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Tue Jan 31 17:38:09 UTC 2006


On 1/31/06, Dean Josevski <dean at integraeng.com.mk> wrote:
> Дали некој има искуство со поврзување на апликација изработена со Qt и база во
> FireBird (поранешен InterBase).

Не сум користел firebird но од тоа што прочитав најверојатно треба да
се користи управувач
за Interbase

QT 4.1
http://doc.trolltech.com/4.1/qsqldatabase.html
http://doc.trolltech.com/4.1/examples.html

QT 3.3
http://doc.trolltech.com/3.3/qsqldatabase.html
http://doc.trolltech.com/3.3/sqltable-example.html

Поздрав, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list