[Ossm-members] Надградба на Фајрфокс и Тандербрд

Vladimir Stefanov vladoboss at mt.net.mk
Tue Jun 6 06:52:03 UTC 2006


Во Линукс направив како рут ажурирање на Фајрфокс и Тандербирд. И на 
рестартот и двете апликации ми дават порака: Едnа или повеќе датотеки не 
можат да се надградат. Проверете дали сите други апликации се затворени 
и дали имате дозволи да менувате датотеки. Потоа рестартирајте го 
Firefox (Thunderbird) и обидете се повторно.

Со strace firefox (thunderbird) ми дава:
open("/usr/lib/firefox/init.d/", 
O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOENT (No such file 
or directory)
open("/root/.mozilla/firefox/init.d/", 
O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOENT (No such file 
or directory)
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
stat64("/usr/lib/firefox/init.d/S*", 0xbfdb3fa8) = -1 ENOENT (No such 
file or directory)
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
stat64("/root/.mozilla/firefox/init.d/S*", 0xbfdb3fa8) = -1 ENOENT (No 
such file or directory)
....

Директориум со име init.d не постои ни во инсталациониот директориум 
ниту во ~.mozilla/firefox (~.thunderbird/)
Само на мене ли ми се случува ова или?More information about the Ossm-members mailing list