[Ossm-members] Сталман во Белград

Ненад Спиркоски spiki at verat.net
Tue Mar 14 10:58:52 UTC 2006


> двајца-тројца луѓе од листава, не се виде со ниеден македонецтаму? :)
> Валјда ги носеле препознатливите маички.
Ноуп. Не видов. Имаше ~ 400 души.
Можевме пиво да се напиеме! Следниот пат може да се најави (на листа)...

-- 
Whoa...I did a 'zcat /vmlinuz > /dev/audio' and I think I heard God...
	-- mikecd on #Linux


More information about the Ossm-members mailing list