[Ossm-members] Филм

Stojance Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Mon Nov 6 20:56:21 UTC 2006


Aleksandar Josifoski wrote:
> Ilin Petkovski wrote:
>
>   
>> Размислете и поздрав.
>>  
>>
>>     
> јас мислам дека е тоа убава идеја и веднаш сум спремен да дадам 200ден.
> Тоа филмче би било можело понатаму бесплатно да се копира како фри 
> материјал...
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>   
Да, да не е DRM. :)
More information about the Ossm-members mailing list