[Ossm-members] LUG Howto

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Apr 14 12:13:00 UTC 2007


Го преведувам Упатството за Групи на корисници на Линукс (ГКЛ). Идејата е да 
се промовира ова упатство и да се направи некој дериват од него за промоција 
во градовите каде што има расположение и поле за формирање на ГКЛ. Една од 
целите на Лугола е и да помага вакви инцијативи. Прв чекор е локализација на 
ова Howto. 

http://tldp.org/HOWTO/User-Group-HOWTO.html


-- 
Aleksandar Balalovski
http://blog.gemidjy.info
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)


More information about the Ossm-members mailing list