[Ossm-members] Анкетирање познати фаци

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Apr 26 14:01:39 UTC 2007


On Thursday 26 April 2007 15:55:02 Georgi Stanojevski wrote:

> - Знаеш ли да пливаш?
Сталман да плива ќе направи поплава.

> - Колку цигари на ден пушиш?
Секакви цигари влегуваат во игра?

> - На што конфигурација/лаптоп примарно работиш?
Ова и јас имав ниет да го напишам баш пред да седнам на компјутер ми текна.


-- 
Aleksandar Balalovski
http://blog.gemidjy.info
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)


More information about the Ossm-members mailing list