[Ossm-members] SCO паѓа ( тужбата )

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Aug 10 23:56:51 UTC 2007


Една од тужбите во процесот на SCO против IBM/Linux ... знаете сите, е 
отфрлена од судот. SCO does not own Unix/Linux copyright!

На врскава се вели дека другите тужби ќе паднат како крушки! Тоа значи дека се 
гледа крајот на долго-годишниот процес што SCO си го забута... :)

http://www.groklaw.net/article.php?story=20070810165237718#comments

Веројатно последниот збор ќе биде на 17ти август

Ова го пишувам тука бидејќи сметам дека е од голема важност за целата 
заедница, а и за компаниите што поддржуваат GNU/Linux како нивни решение. 

Едвај чекам кога ќе дојде моментот да ги спамираме SCO со „честитка“ :)

Ај _добра_ ноќ -- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070811/56518933/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list