[Ossm-members] средување на преводот на thunderbird 2.0

Новица Наков novica at bagra.org
Thu Feb 1 17:58:56 UTC 2007


Број на пораки во нишкава: 39 (вклучувајќи ја и оваа).
Број на пријавени грешки на  bugs.softver.org.mk: 6 или 7.

Да беше статистиката обратна, немаше да го пишувам ова, туку ќе бев зафатен со 
поправање грешки.

Hint:
Која е темата на нишката? 
Средување на преводот на thunderbird 2.0-- 
Новица

GNU/Linux: бидејќи рестартирањето служи само за инсталирање на хардвер!More information about the Ossm-members mailing list