[Ossm-members] gnupg и повеќе e-mail адреси

Georgi Stanojevski glisha at gmail.com
Wed Jan 3 20:11:53 UTC 2007


Новица Наков напиша:

> Некој да користел gnupg со повеќе e-mail адреси?
> 
> Читам дека еден клуч може да има повеќе uid-а (што ќе рече повеќе профили 
> (име, адреса и сл.)), ама не можам да откријам како се одередува кој е 
> главен?

gogo at doma:~$ gpg --list-keys glisha
pub  1024D/BD7EB7E3 2002-01-22 [expires: 2012-01-20]
uid         Georgi Stanojevski (Glisha) <georgis at unet.com.mk>
uid         Georgi Stanojevski (Glisha) <glisha01 at mail.com.mk>
sub  1024g/04172D83 2002-01-22 [expires: 2012-01-20]


Инаку со primary одредуваш кој е примарен.

gogo at doma:~$ gpg --edit-key glisha
Secret key is available.

pub 1024D/BD7EB7E3 created: 2002-01-22 expires: 2012-01-20 usage: SC
           trust: ultimate   validity: ultimate
sub 1024g/04172D83 created: 2002-01-22 expires: 2012-01-20 usage: E
[ultimate] (1). Georgi Stanojevski (Glisha) <glisha01 at mail.com.mk>
[ultimate] (2) Georgi Stanojevski (Glisha) <georgis at unet.com.mk>

Command> uid 1

pub 1024D/BD7EB7E3 created: 2002-01-22 expires: 2012-01-20 usage: SC
           trust: ultimate   validity: ultimate
sub 1024g/04172D83 created: 2002-01-22 expires: 2012-01-20 usage: E
[ultimate] (1)* Georgi Stanojevski (Glisha) <glisha01 at mail.com.mk>
[ultimate] (2) Georgi Stanojevski (Glisha) <georgis at unet.com.mk>

Command> primary


-- 
Glisha
The perfect OS, MS-DOS!
No patches, no root exploits for 21 years.More information about the Ossm-members mailing list