[Ossm-members] теми од 2006 година

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Sun Jan 14 18:09:47 UTC 2007


On 1/13/07, Новица Наков <novica at bagra.org> wrote:
> [Ossm-members] OpenOffice.org spellchecker Од: Jovan Kostovski Датум:
> 03.12.2006

Моментално прекуцувам зборови од речникот
на Блаже Коневски, правам речник. Ако некој сака
да помогне нека каже, ќе си ги поделиме буквите ;)
Можеби некој има подобра идеја како да се внесат
зборови, да се направи речник. Може нешто да се
направи со "скенирање" на мк веб страници, али
трикот е што зборовите ми требаат во основната
форма без претставки и наставки. Давајте предлози...

Готови речници во електронска форма мислам дека
не вршат работа затоа што ни треба нешто издадено
под GNU/GPL :(

Тој речникот од Тарас, што ми го предложи Владо, не
одговара бидејќи таму е дефиниран секој збор во сите
негови форми, може да го земам како почетна точка, ама
стварно незнам колку ќе ми заврши работа.

Другата работа што треба е да се направи affix датотека,
во која ќе се дефинираат правилата како се конструираат
зборовите во множина, како се додаваат претставки, наставки итн.
Правевме муабет со Божо на оваа тема и треба да најдеме
професор по македонски јазик кој ќе ни ги објасни и напише тие правила.

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list