[Ossm-members] Листа на валути на македонски јазик?

Ivan Stojmirov stojmir at linux.net.mk
Wed Jul 4 11:07:05 UTC 2007


http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0

Ова е список на валути од српската википедија (на кирилица). Ако не
најдеш на македонски, ова ќе биде најбликсу до она што ти треба.


More information about the Ossm-members mailing list