[Ossm-members] Интернет кафе со Убунту во Прилеп

Kiril Dimeski dkire at taratur.com
Sun Jul 8 17:33:04 UTC 2007


Епа како што беше редот денес во Прилеп беше отворен интернет клуб со 
блесплатен интернет од Владата.
Компјутерите работат на Убунту.
Редно беше Владата да се опамети и да размисли дека со парите кои ќе ги 
даде за лиценциран fucking Windows би можела да купи освежување за цела 
година на вработените кои ќе работат таму.
Мислам дека ќе бидат вработени три лица (ИТ).

Поздрав,
Кирил Димески
координатор на ЛугоП
http://taratur.com
http://kirildimeski.wordpress.com
dkire at taratur.comMore information about the Ossm-members mailing list