[Ossm-members] Виста е отров

Kiril Dimeski dkire at taratur.com
Sat Jul 7 20:13:10 UTC 2007


*Softpedia <http://www.softpedia.com/>* до крајот на месецот јуни 
детално го испита Vista кој што работи позади корисничките грбови.

*Softpedia <http://www.softpedia.com/>* e страницата на која што можете 
да најдете детални информации за софтвер. При истражувањето на процесите 
на Vista кои што се одвиваат во позадина се заклучи дека околу 20 
компоненти на Vista во одредено време испраќаат податоци за компјутерот 
на корисникот. Што е најлошо некои од овие компоненти не даваат никаква 
информација дека се испратени ваши податоци. Microsoft, секако тврди 
дека тие информации нема да се искористат за директна индетификација на 
корисникот, но фактот дека се одвива нешто без ваше знаење не е добро. 
Подетални податоци за тоа што прави Vista позади Вашите грбови можете да 
пронајдете на сајтот на *Softpedia 
<http://news.softpedia.com/news/Forget-about-the-WGA-20-Windows-Vista-Features-and-Services-Harvest-User-Data-for-Microsoft-58752.shtml>*.

Затоа, GNU/Linux (дистрибуцијата останува Ваш избор) со него знаете се 
што му се случува на компјутерот и нема испраќање на никакви информации 
кои Вие не би сакале да ги испратите.
More information about the Ossm-members mailing list