[Ossm-members] Грантови за промовирање резултати

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Tue Jul 10 21:46:45 UTC 2007


Здраво

Ова го забележав во денешен (10.07.2007) „Шпиц“. 

http://www.mim.org.mk/mim/do/Home

-------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за грантови за промовирање на резултати

Целта на овој конкурс е доделување на грантови за проекти доставени од страна 
на невладините организации (НВОи) во Р. Македонија, кои промовирааат успешни 
резултати и влијание од нивното работење со цел да се зголеми медиумската 
покриеност на активностите на невладините организации. Грантовите за 
промовирање на резултати ќе им помогнат на невладините организации да ги 
информираат граѓаните за позитивната работа која ја вршат во Р. Македонија. 
Тие ќе обезбедат можности за невладините организации да го промовираат 
влијанието на своите организации при што ќе се привлечат нови членови и 
поддржувачи, истите ќе се здобијат со легитимитет и ќе влијаат врз јавното 
мнение во врска со придобивките од работата на НВОи-те.
-------------------------------------------------------------------------------

http://mim.org.mk/mim/pages/common/database/news/e4d741133eee77ef-7ffc/RFA_Second_%20Success_Grant_mac_final.doc
http://mim.org.mk/mim/pages/common/database/news/e4d741133eee77ef-7ffc/AF_Second_Success_Grant_mac_final.doc

Мислам дека може да конкурираме и да добиеме средства. Мислења?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list