[Ossm-members] поправки на мозила веб

Новица Наков novica at bagra.org
Fri Jul 13 15:34:19 UTC 2007кажете дали ова:


<p>Mozilla не е традиционална софтверска компанија. Ние сме светска
<a href="/<?=$lang?>/firefox/community/">заедница</a> посветана на создавање 
на производи и технологии кои се слободен софтвер/софтвер со отворен код и 
кои го подобруваат искуството  кое луѓето насекаде го имаат на Интеренет. Ние 
сме програмери, продавачи, тестери и промотери  од целиот свет кои работат за 
тоа мрежата да остане отворен, заеднички и јавен ресурс. Веруваме дека 
отворените стандарди овозможуваат и даваат избор и иновации и дека секому, 
секаде, му следува најбезбедно, најбрзо и најдобро можно искуство на 
Интернет.</a>

е добар превод на ова:

<p>Mozilla is not a traditional software company. We are a global <a 
href="/<?=$lang?>/firefox/community/">community</a> dedicated to building 
free, open source software products and technologies that improve the online 
experience for people everywhere. We are programmers, marketers, testers, and 
advocates from around the world who are working to ensure that the Web 
remains an open shared public resource. We believe that open standards enable 
and empower choice and innovation and that everyone, everywhere is entitled 
to the safest, fastest and best possible online experience.</p>

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !More information about the Ossm-members mailing list