[Ossm-members] поправки на мозила веб

Jovan Naumovski jove.mk at gmail.com
Fri Jul 13 15:50:15 UTC 2007


На пет, 2007-07-13 во 17:34 +0200, Новица Наков напиша:
> 
> кажете дали ова:
> 
> 
> <p>Mozilla не е традиционална софтверска компанија. Ние сме светска
> <a href="/<?=$lang?>/firefox/community/">заедница</a> посветана на создавање 
> на производи и технологии кои се слободен софтвер/софтвер со отворен код и 
> кои го подобруваат искуството кое луѓето насекаде го имаат на Интеренет. Ние 
> сме програмери, продавачи, тестери и промотери од целиот свет кои работат за 
> тоа мрежата да остане отворен, заеднички и јавен ресурс. Веруваме дека 
> отворените стандарди овозможуваат и даваат избор и иновации и дека секому, 
> секаде, му следува најбезбедно, најбрзо и најдобро можно искуство на 
> Интернет.</a>
> 
> е добар превод на ова:
> 
> <p>Mozilla is not a traditional software company. We are a global <a 
> href="/<?=$lang?>/firefox/community/">community</a> dedicated to building 
> free, open source software products and technologies that improve the online 
> experience for people everywhere. We are programmers, marketers, testers, and 
> advocates from around the world who are working to ensure that the Web 
> remains an open shared public resource. We believe that open standards enable 
> and empower choice and innovation and that everyone, everywhere is entitled 
> to the safest, fastest and best possible online experience.</p>
> 
> 

Добро е, само јас би ги направил следниве мали поправки:

<p>Mozilla не е традиционална софтверска компанија. Ние сме светска
<a href="/<?=$lang?>/firefox/community/">заедница</a> посветана на создавање 
на производи и технологии кои се слободен софтвер/софтвер со отворен код и 
кои го подобруваат искуството кое луѓето насекаде го имаат *со* Интеренет. Ние 
сме програмери, продавачи, тестери и промотери од целиот свет кои работат за 
тоа мрежата да остане отворен, заеднички и јавен ресурс. Веруваме дека 
отворените стандарди овозможуваат и даваат избор и *иновативност* и дека секому, 
секаде, му следува најбезбедно, најбрзо и најдобро можно искуство *со* 
Интернет.</a>

Секако, не мора да се прифатат.

Поз,

----------------------------
Jovan Naumovski
email: <jovan at lugola.net>
    <jovan3.14 at gmail.com>
    GPG: 555CBAA1
jabber: <jovan at bagra.net.mk>

GNOME на македонски
http://gnome.linux.net.mk/
More information about the Ossm-members mailing list