[Ossm-members] Презентација пред НВОи

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Jul 23 15:59:57 UTC 2007


On Monday 23 July 2007 17:39:44 Kiril Dimeski wrote:
> За освежувањето и заблажување на учесниците се грижеа Био реклам МБ и
> Дониа од Прилеп, за пренесување на информацијата ќе се погрижи порталот
> Таратур.ком (статијата ќе биде активна од утре)

Браво!
Само напред :)

Вакви мали чекори многу ме радуваат, работете си :)

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070723/6817f825/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list