[Ossm-members] 1ви септември , пропаганда

Kiril Dimeski dkire at taratur.com
Sat Jul 28 10:42:46 UTC 2007


Што се однесува до Прилеп, 
Прилеп е стално подготвен да помогне.
Со оглед на тоа дека имаме членови кои сеуште учат и членови кои се
професори (во стручни училишта), можеме целосно да ја покриеме
иницијативата.
==
Инаку добро би дошла една презентација во Прилеп, во салата на
Собранието. 
Доброволци за презентери ????


More information about the Ossm-members mailing list