[Ossm-members] 1ви септември , пропаганда

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Jul 27 09:16:12 UTC 2007


Со оглед на тоа што многу се по одмори забегани, да го споменам ова со-време.

Пред некој ден добив идеја за следново. На 15ти септември е SFD2007. На 1ви 
септември пак почнува школската година. Имајќи на ум како е тргната работата 
во државава, а е на добро, можеби треба да се организираме на 1ви да 
направиме масовно пропагирање преку памфлети и летоци (плус самостојно 
изрежани дискови) директно во школите, барем во Битола, Скопје и Прилеп, а 
верувам дека ќе може и Штип, Велес и Гевгелија. Можеби и по еден човек во 
школо што ќе раздели што знам...~500 летоци со содржина која би опишала зошто 
не треба да прифаќаат образование кое ги принудува да користат неслободен 
софтвер, само да се заобиколи она „Што е слободен софтвер?“ „Како до него?“ и 
сл..

Дискусија


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070727/b25988d1/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list