[Ossm-members] Анкети во Битола

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Mar 8 15:32:21 UTC 2007


Двајца другари, едниот работи во Видео клуб, другиот во Аптека ми кажаа дека 
пред една недела отишло некое дете (четврта година средно) со анкетен лист за 
користењето на софтверот на нивните компјутери. Имало прашања и во однос на 
тоа кој систем го користат, дали се задоволни итн.

Некој да не има информации кој ја спровел анкетата затоа што информациите може 
и нас да ни користат во иднина.

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list