[Ossm-members] во врска со бројот...

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu May 3 16:36:28 UTC 2007


On Thursday 03 May 2007 18:33:50 Новица Наков wrote:
> брз мокап:

Само да знаеш дека бројот не функционира за нови изданија :)

-- 
Aleksandar Balalovski
http://blog.gemidjy.info
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)


More information about the Ossm-members mailing list