[Ossm-members] Kopete bug

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Nov 23 21:44:56 UTC 2007


Често кога пишев нешто на компјутеров и кога на Kopete ќе ми стигнеше некоја 
порака ми се дееееешаааааввввааааашееееее овввввваа како да ми засецнуваше 
секунда-две и одеа неколку знаци/тастери вишок. 

Прашав на #kopete, рекоа дека е пријавен баг во врска со Statistics 
плагинот/додатокот/приверзокот(?) и дека до KDE4 ќе е поправен со господ 
напред :) значи ако наидете на ова, исклучете го само плагинот и нема да 
„тресе“ копитото

-- 
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
Member of Lugola (www.lugola.net)
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071123/d09a72ca/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list