[Ossm-members] wrt54g

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Mon Nov 26 13:27:04 UTC 2007


> Имам дома рутер wrt54g и некој и покрај тоа може да си чепка по мојот 
> компјутер.
Уклучи фајрвол. Повеќето Linux дистра имаат веќе вклучен фајрвол, но
немаат наместени ограничувања. Има повеќе алатки за да се вклучи фајрвол
и да се наместат сетинзите.

> Значи сум на pclinuxos, ако отворам 192.168.1.1 и со точен пасворд ми 
> отвара бела страна.

Сега прашуваш за компјутерот или рутерот? Јас имам wrt54gl и до сега
никогаш не сум го имал тој проблем. Имаш превземено безбедносни мерки?
Променета лозинка, MAC филтри, некоја енкрипција или, пак, можеби одиш
преку HTTPS, а не HTTP. Знам дека и мојов рутер има и фајрвол, а и
повеќето имаат, па можеш и тој да го вклучиш. Вклучи логирање, да видиш
кој како влегол. Ваљда сличен е интерфејсот на овие два рутера. Можеш и
да го смениш името на AP-то и да наместиш скриен ESSID. 

Да сум на твое место би го рестартирал уредот и би наместил се од
поново. 

Поздрав
-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071126/e2fca285/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list