[Ossm-members] spodeli kino 9.10.07

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Oct 3 13:29:20 UTC 2007


On Wednesday 03 October 2007 15:02:45 Misa Popovic wrote:
> Јас и Новица мислиме дека е добро да им се излезе во пресрет, но
> некако и тоа да биде означено како СподелиКино ... т.е како
> СподелиКино + дружината што го организира настанот за Че.

Хех, тоа е фино, ама јас на пример Че воопшто не го почитувам и не сакам да се 
лепи етикета дека заедницата го поддржува Че, затоа што и јас сум дел од неа.

Евентуално ако може да се поврзе некако со потребата од промена. 


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071003/15f576fa/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list