[Ossm-members] За македонцките работи

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Oct 8 20:00:51 UTC 2007


On Monday 08 October 2007 19:01:23 Misa Popovik wrote:
> А ако ја извадам од контекст реченицата, тогаш неможам да се сложам затоа
> што многу од работите што ги прави заедницата се со политичка конотација...

Епа веројатно си во право, само мислев на тоа што политичката поврзаност беше 
повторно во корелација со идеологијата. Од таа гледна точка секое филозофско 
движење како што е и нашето, има своја политичка позадина. Јас само сугерирав 
дека Александар Македонски е повикан како гром од ведро небо :) Исто како 
кога Стојанче кога се зачлена на листава прати порака за тоа како Самоил бил 
опишан како бугарски цар. 

И не сакав/м да се прекине дискусијава ако членовите на листата имаат што да 
си кажат. 

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071008/99dcb153/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list