[Ossm-members] Едубунту по школите

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Sep 3 15:12:26 UTC 2007


Пред сат-време гледав вести на А1, дадоа кадри од компјутери во школите со 
инсталиран Едубунту, а еве сега Виктор ми кажа дека Иво бил во Битола, каде 
што исто така во Техничкото школо има Едубунту и нешто зборувал за тоа зошто 
имало Линукс по компјутерите, може тој да каже повеќе :)

Епа, супер. 
Ова ќе може да се искористи дополнително затоа што веројатно ќе постојат 
професори кои ќе ги унаказат инсталациите ако не им се смени програмата, а и 
плус да им помогнеме за тоа што е потребно.


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070903/be7f8fe9/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list