[Ossm-members] Ги фатиле живи MSOOXML и Шведска

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Sep 4 15:48:11 UTC 2007


On Tuesday 04 September 2007 17:37:49 Bozidar Proevski wrote:
> Ова е само прв дел од гласањето, ќе има уште еднаш во февруари.

Да, ова е fast-track, нешто како „брза-постапка“ за прифаќање на OOXML. Не им 
успеа, детално гласање со објаснување на тоа "with comments" ќе има 
Февруари...ако купат уште дузина гласови ќе им биде.

Преј нот ту

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070904/bca2b12c/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list