[Ossm-members] Прирачникот

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Sep 22 07:48:13 UTC 2007


По повод Денот на слободен софтвер во Битола, Лугола ви го нуди прирачникот за 
миграција - „Вистинскиот потег - или како да одгледувате пингвини на Вашиот 
компјутер“. 

3MB (тоа што го печатиме е 120мб) PDF - барајте грешки и сугестии и 
пријавувајте. Неконструктивна критика не е зема во предвид. Изворните ресурси 
ќе бидат објавени за скоро.

http://www.lugola.net/files/priracnik_lugola.pdf

Благодарам

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070922/094b5269/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list