[Ossm-members] Прирачникот

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Sat Sep 22 10:19:45 UTC 2007


On Saturday 22 September 2007 09:48:13 Aleksandar Balalovski wrote:
> 3MB (тоа што го печатиме е 120мб) PDF - барајте грешки и сугестии и
> пријавувајте. Неконструктивна критика не е зема во предвид.

Што подразбираш под „Неконструктивна критика“?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list