[Ossm-members] Екипа на 2с.мк денес на 103ка во 21ч

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Sep 26 13:00:47 UTC 2007


On Wednesday 26 September 2007 10:58:22 Igor Stamatovski wrote:
> Емисијата се емитува на 103ка од 20 до 22,
> ние најверојатно ќе бидеме таму од 21 часот.

Добар провод! Дали има 103ка стримување во живо на нет? Не успеав да најдам..

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070926/4c4e0a56/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list