[Ossm-members] newsletter за активнсоти за слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Feb 1 23:06:31 UTC 2008


On Friday 01 February 2008 15:14:28 Новица Наков wrote:
> други идеи?

Истото сакав да го правиме и со Лугола, па може да ги мерџуваме идеите..со таа 
разлика што јас на 50тина што се водат како членови (кои прифатиле да 
добиваат известување по пошта) сакав да им испраќам newsletter директно на 
мејл...веројатно и тебе ти е идејата тоа?-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080202/41ef8fed/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list