[Ossm-members] nsnd Битола , пролет 2008

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Feb 2 19:31:07 UTC 2008


On Saturday 02 February 2008 19:53:37 Igor Stamatovski wrote:
> Гемиџи ја се пријавувам да ти помогнам за ова, а претпоставувам дека и 
другите
> ќе се придружат. Значи идејата јас што ја имам, е НЕ ти да збркаш се
> него пошто ти
> си асли битолчанец, и најзапознаен со конфигураци на „теренот" да ги
> доставиш потребните
> информации што, како и зошто па заедно би требало да го збркаме настанот.
> 

Така де, знам дека заедно ќе организираме, само мислев на работите тука што 
треба да се средат. 

БТЊ, да се усогласиме за периодот кога да биде собирот.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080202/a236233a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list