[Ossm-members] nsnd Битола , пролет 2008

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Feb 3 22:43:58 UTC 2008


On Saturday 02 February 2008 19:53:37 Igor Stamatovski wrote:
> Па сите ќе ја попуниме.

Сметам дека оваа порака која ја испратив денес на NSND листата дава мало 
објаснување зошто сакам да се организира ваков настан во Битола и да му се 
даде поголем акцент, ќе ја преведам за да не делува патетично :)

„Во Битола моментално нема хакерска култура воопшто. Имаме ЛУГ кој повеќе и не 
е тоа што треба да е, затоа што според мене ја има остварено својата цел, па 
единствена мотивација за моменталните корисници на слободен софтвер во/од 
нашиот град можеби би било запознавање со искусни хакери од светот. Не мислам 
дека од ехYu нема доволно хакери, ги има, и мислам дека сега е правиот момент 
да оствариме добар настан во овој дел од светот, па така и оние кои мислат 
дека се вистински професионалци кај нас, а не се ни Х од Хакери запознаат 
некој кој би им ја доловил разликата помеѓу хакер и програмер и начинот на 
кој програмерот може да биде хакер, а можеби и како хакерот може да биде 
хакер а да нема врска со технологијата.

Се трудиме да го оствариме како идеја за собирање на хакерите од бивша ЈУ, а 
идејата да повикаме гости од другите земји беше/е само идеја“.

Па така, дотогаш, се додека оние кои го поседуваат знаењето не почнат да го 
споделуваат со другите, нема да има зачеток на хакерска култура во Битола и 
Пелагониско :) затоа можеби е попаметно да се делува преку 2С.мк и во овој 
дел од земјава пошто барем така ќе има јадро посериозни луѓе со кои може да 
се работи. Знам, truth hurts, али ако размислиме реално така е (ова се 
однесува најмногу на членовите на Лугола).  Зошто мислам дека Лугола ја 
оствари целта? Мислев на огласување на важноста на слободниот софтвер и 
створање група на корисници кои ќе може да им помогнат на другите во иднина 
па макар и Лугола не би постоела. Не е битно да постои група која само е 
група без членови, потребни се вистински луѓе кои треба да земат пример од 
успешните примери од светот. Затоа е многу битно да се запознаеме со други од 
светот. Е тогаш мислам дека ќе видиме како стојат работите.


-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080203/d6e8e545/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list