[Ossm-members] суспензија за убунту?

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Feb 5 13:56:10 UTC 2008


On Monday 04 February 2008 14:53:22 Biljana Kochoska wrote:
> - Флексибилноста на времето и часовите кога таа би се случувала тука во 
градот.

Јас би рекол и финансиите. Колку и да е ефтино во Охрид и Пелистер, некои 
едноставно не можат да си дозволат.

Сепак, кога и да ти требаат контакти само кажи, ги имам сите мејлови од 
професори од средните школи во Македонија. Ги запознав сите професори по 
информатика од Југоисточните и Југозападните делови на МКД и сега се во 
мојата СПАМ листа :) Идејата е супер, иако првпат читам за неа овде. Може да 
се направи Вики страна кај што ќе се елаборира сето тоа и прати прогресот на 
организацијата.

поз-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080205/73fede50/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list