[Ossm-members] Apache mod_rewrite и mod_jk

Vlado Peshov vlatkop at gmail.com
Thu Jan 10 18:48:14 UTC 2008


Дали некој има искуство во ова?
Конретно конфигурацијата ми е следна:
Иам направено преку mod_jk:

worker.lis=worker1

worker.worker1.port=8009
worker.worker1.host=tomcatHost
worker.worker1.type=ajp13

во apache2.conf:

JkMount /webapp worker1
JkMount /webapp/* worker1

И си работи се ОК.
Инаку apache http и apache Tomcat ми се на два различни хоста.
Е сеа потребно ми е да правам некој си вид на url-rewriting, односно да
можам кога ќе пишам

http://apacheHttp/test/webapp

да биде исто што и:

http://apacheHttp/webapp

Конкретно потребно ми е преку RewriteRule да го постигнам ова.
Пробав преку:

RewriteEngine On
RewriteRule ^/test/webapp /webapp [PT]

и во логови цело време ми дава на дискот каде што е apache http дека

$APACHE_DOCUMENT_ROOT/test/webapp

не постои.

Истото ми се случува и со

RewriteRule /webapp1 /webapp [PT]

Значи ли ова дека mod_rewrite не ми работи или грешам некаде во креирањето
на правилата.
Инаку:

# a2enmod rewrite
This module is already enabled!

Поздрав
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080110/f7ee46af/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list