[Ossm-members] НСНД сплит

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 1 23:02:35 UTC 2008


On Wednesday 02 July 2008 00:53:39 Дамјан Георгиевски wrote:
> Сега за сега нема ни некоја финансиска конструкција за трошоците, али кој му 
> се иде, а нема пари сепак нека пише па ќе видиме .. можеби ќе има шанси за 
> покривање на некои трошоци. можеби не.

Можда треба да се спомене и дека планот е да се оди со комбе во кое моментално 
има „резервирано“ <колку> седишта..

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080702/051ba34b/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list