[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 22 22:21:18 UTC 2008


On Tuesday 22 July 2008 22:29:06 Arangel Angov wrote:
> Јас користам wifi со драјвер кој што е слободен софтвер, значи ќе си
> одбереш компатибилен хардвер и ќе користиш слободен софтвер ако толку
> веќе ти е важно.
> 
> Пингни ме на IRC ако сакаш да ја продолжиме дискусијава.

Ок само да појаснам дека зборував за неслободниот фирмвер 
(/lib/firmware/iwlwifi-3945.ucode), а не за слободниот iwlwifi драјвер.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080723/00c65845/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list