[Ossm-members] Слободен софтвер наместо насилство! [take 2]

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Jun 6 17:37:38 UTC 2008


Лугола заедно со НВО „Центар за одржливост и напредна едукација“, во сабота,
07 јуни, од 11ч. ќе ја реализираат својата заедничка акција „Слободен софтвер
наместо насилство“ како дел од дејностите што и двете здруженија ги опфаќаат.
За таа цел, членови на двете организации ќе делат материјали за слободен
софтвер, дискови со GNU/Linux дистрибуции, памфлети и сличен пропаганден
материјал за случајните минувачи кои ќе ги затекнеме на Широк сокак во
периодот од 11ч па додека не ги исцрпиме ресурсите.

Секој активист може да ни се приклучи и да помогне во спроведувањето на оваа
идеја или предлог за друга идна активност која Лугола заедно со своите
соработници би можеле да ја реализира.

Збирно место е утре, сабота, во 10.00ч. во Лугола. Потоа одиме на Широк сокак.
Дојдете ќе има и маички.

http://www.lugola.net/content/view/163/1/

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080606/0fe8c8d1/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list