[Ossm-members] Ентер хонорари

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Jun 21 18:52:28 UTC 2008


Освен Кире, на кој му должам 1000ден. дали има некој друг со заостанат долг од 
изминатата сезона на пишување во Ентер? 

Горе долу останува да ни исплатат уште еден долг, уште многу ПДФ датотеки (кои 
не ми ги испраќаа според договореното) и ние да испратиме содржини за 
двобројот за Август. Ако некој сака да пишува нека каже. Јас си резервирав 
веќе 1200 збора+Вести :) Останува уште 1200 збора+600 збора (значи една 
голема и мала статија).

Значи пред да завршиме една сезона кажувајте да ја исчистиме. Ако нема 
долгови, благодарност до сите кои помогнаа со содржини.-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080621/b27b2c7d/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list