[Ossm-members] Слики од екран: хитно!

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed May 21 16:20:04 UTC 2008


Во наредниот еден час потребно ми е да најдам слики од екран од Убунту на 
македонски и тоа од: општа слика од екранот од Убунту (работната површина & 
such), една од аплетот за конфигурирање на распореди за тастатурата и една од 
горниот десен ќош на Убунту (каде што се аплетите за глас и распоредите...

Би бил благодарен ако некој кој има убунту на македонски ми испрати слики 
веднаш. 

јас немам ISO иначе ќе го дигнев во виртуелна машина :/


-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080521/967402eb/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list