[Ossm-members] Ubuntu 8.04.1 remaster.мк

Misa Popovic popmisa at gmail.com
Wed Oct 1 22:11:58 UTC 2008


> Само кажете ми дали ќе го има и филмот на двд-то за да пишам.

Не ни потврдиле сеуште така да не го ставај.

Инаку, на тие што ќе им делам, ќе им делам срежани dvd со iso-то како
фајл... Ќе треба и udf да имате овозможено за да го читате.

Значи снимете го фајлот на диск и после тоа режете го имиџот. Така ги
срежав за да биде поедноставна проверката на интегритетот.

Кај мене md5 сумата излезе  1cf4cf1e6024b41f67ed943e5d2a57a4-- 
Misa Popovik


More information about the Ossm-members mailing list