[2s.mk-friends] Сподели знаење во недела?

Ilin Tatabitovski itatabitovski at gmail.com
Fri Aug 7 20:16:23 UTC 2009


Дали има интерес да направиме мини СЗ сесија?

За утре е веќе премногу касно да договараме, па ако има желба може да
го преместиме за во недела исто време, исто место?


More information about the Ossm-members mailing list