[Ossm-members] Компјутер за секое дете

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Feb 1 08:45:32 UTC 2009


2009/1/31 DZvonko Nikolov <dzvonko at gmail.com>:
> Здраво,
>
> еве една информација која (можеби) ќе ве интересира:
> во Охрид од четврток до вторник има семинар за ПЕП
> проектот, ИКТ компонента „Компјутер за секое дете".
> Обуката е за тренери за администрација на Едубунту
> и пропратните апликации. Луѓето се наставници од цела
> Македонија, околу 40 на број, обуката ја вршат од Алгоритам
> центар од Скопје и тн. Еве еден линк кој (можеби) би ви бил
> интересен:

За скоро ќе почнуваат курсеви за курсисти во Скопје, мислам дека
повеќе фирми ќе бидат дел од тоа.>

> П.С. Да не каже некој после: знаел, а не ни кажа!

Ако ако, колку и да звучи сталинистички али стравот лозје чува :)


-- 
http://blog.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D,

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023

macedonian free software and hacking ezine:
 [Lugarchy: http://ezine.lugola.net]


More information about the Ossm-members mailing list