[2s.mk-friends] apache virtual hosts wordpress местење

Новица Наков novica at bagra.org
Sun Nov 1 10:52:48 UTC 2009


Порано знаев како се прави ова, додуше беше и наместено, ама изгледа апдејтите 
ги сјебале работите. Како и да е следново е ситуацијата:

1. имам инсталирано apache php php-apache mysql на arch linux. сѐ е 
стартувано.

2. на http://localhost го добивам вообичаениот welcome текст.

3. во DocumentRoot "/srv/http" имам phpinfo.php и тој се отвара на 
http://localhost/phpinfo.php

4. во httpd.conf имам Include conf/local.conf, во local.conf имам

<VirtualHost *:80>
    ServerName wp.com
    DocumentRoot "/home/httpd/html/wordpress-2.8.5
</VirtualHost>

wp.com е додено во /etc/hosts.

фолдерот од горе е во user.group http.http

рестартирам апаче со овие подесувања. резултатите се:

5. (2) http://localhost функционира.

6. http://localhost/phpinfo.php дава 403. error log:
 [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: 
/home/httpd/html/wordpress-2.8.5/phpinfo.php

7. http://wp.com ми отвара дијалог за download.

8. http://wp.com/wp-admin/install.php е исто 403
[client 127.0.0.1] client denied by server configuration: 
/home/httpd/html/wordpress-2.8.5/wp-admin/install.php

сакам:

9. phpinfo.php да продолжи да се отвара на localhost

10. wp да не отвара download.

11. wp да не биде 403... т.е. да можам да го инсталирам.

12. нешто сродно со ова што не ми текнува сега.

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !


More information about the Ossm-members mailing list