[2s.mk-friends] Сподели Знаење оваа сабота 12.09.2009

Дамјан Георгиевски penguinista at mail.net.mk
Fri Sep 11 00:10:58 UTC 2009


По летната пауза Сподели Знаење повторно продолжува на сеуште истата локација 
(1)

Софтверските теми се:
- инсталирање на Google Chrome/ium и правење екстензии за него
- Erlang за почетници - Erlang е функционален (vs објектен) програмски јазик 
кој е специјално наменет за паралелно (concurrent) програмирање итн. Wikipedia 
има добар осврт (2) - во секој случај е поразличен од се што сум видел до 
сега, па можда ќе биде корисно искуство

Хардверски теми:
- AMD PIC (3) е едно чудно компјутерче, па може ќе успееме да му ставиме Linux  
- по default доаѓа со WinCe - let's free this baby :)


Други теми:
- Веќе некое време се збори за хаклаб-от - се чини има посериозен интерес да 
се реализира овој проект, а и се појаува можноста за реализација, така да може 
да се збори и за ова

(1) http://rdr.to/xe
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_%28programming_language%29
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Internet_Communicator

-- 
дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )

Hi! I'm a .signature virus! copy me into your .signature file to help me 
spread!


More information about the Ossm-members mailing list