[2s.mk-friends] Django / CSS прашање

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Thu Jun 17 20:10:27 UTC 2010


> нели во листа. Дали ова може да се контролира од Django или мора да се
> среди со CSS?

Наједноставно можеш да средиш со CSS иако може и претпоставувам со
додавање <br /> во кодот после секој елемент.

Сè што би требало да направиш во случајов е на label елементите да им
назначиш "display:block" во CSS кодот.

Да речеме дека неподредената листа има класа "lista". Во CSS би внеле:

ul.lista label {display:block}

Поздрав,
Гоце

---

Nicer2 - Making Companies Nicer All Over The World
http://www.nicer2.com


More information about the Ossm-members mailing list