[2s.mk-friends] Django / CSS прашање

Aleksandar D. Balalovski abalalovski at gmail.com
Thu Jun 17 19:44:41 UTC 2010


Здраво заедницо :)

вака, не ми е јасно нешто:
Веројатно прашањето е апликабл и за дизајнери и за програмери:
 = ако имам листа (ul) и сакам лабелите да ги претставам над инпут
филдовите, значи да дојди (пример):
Име и презиме
________

Адреса
________


каде долната црта е инпут филдот.
Со Djago form.as_ul ми ги прикажува:

* име и презиме ____________
* адреса ____________

нели во листа. Дали ова може да се контролира од Django или мора да се
среди со CSS?

Ако е со CSS како? не знам ни како да барам на гугл. лол.

ок. фала.

-- 
http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),
GnuPG: 754AC43D,

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023


More information about the Ossm-members mailing list