[2s.mk-friends] Django / CSS прашање

Дамјан Георгиевски penguinista at mail.net.mk
Thu Jun 17 20:17:35 UTC 2010


> вака, не ми е јасно нешто:
> Веројатно прашањето е апликабл и за дизајнери и за програмери:
>  = ако имам листа (ul) и сакам лабелите да ги претставам над инпут
> филдовите, значи да дојди (пример):
...
> не знам ни како да барам на гугл. лол.

срчот би бил нешто како „django forms customizing html“

што ме однесе овде 
http://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/forms/#customizing-the-form-
template-- 
дамјан ((( http://damjan.softver.org.mk/ )))

Hi! I'm a .signature virus! copy me into your .signature file to help me 
spread!


More information about the Ossm-members mailing list