[2s.mk-friends] предлог нснд штип 20-21 март 2010 х2

Александар Лазаров aleksandar.lazarov at kolenehtenin.edu.mk
Tue Mar 2 16:46:28 UTC 2010


Sorry за дилејот... беше скинат хостот кн.еду.мк извесно време од
ненавремено платени сметки :)


Енихау, 


Зборувано е со директорот на школото и тој се согласи за 20-21 март да
ни остапи просторија. Просторијата може да биде училница (со 30-40 места
за седење) или пак училишниот хол со 80-100++ места за седење. 

Овие дена ќе формирам тим за *промоција* на настанот и ќе залепеме
неколку плакати А4 формат по школата, и низ град во Штип. Доколку е
можно ќе пратам и реклама на некој медиум (радио или некоја локална ТВ)
за настанот, а мислам дека би можел и да организирам медиумска подршка
за време на настанот од некоја телевизија или радио или пак сите можно е
да дотрчаат.

Ме интересира каков е планот од *горе* па да знам дали треба нешто
специфично да се превземи ?

Зборував со Дамјан, ми кажа дека сега за сега ќе треба место за
прожектирање, на располагање имаме од оние портабл платната за прожектор
така да тоа не е проблем.

Ме интересира истотака што се планира за програма ? Како ќе оде настанот
воопшто ?

Пои.More information about the Ossm-members mailing list