[2s.mk-friends] Дизајн на постер за доаѓањето на RMS

Ilija Kocho ilijak at siva.com.mk
Thu May 20 08:46:12 UTC 2010


Еве една народна поговорка, може добро да се вклопи со темата:

„Песната сајбија нема.“

// Илија

On 19.05.2010 19:41, Goce Mitevski wrote:
> Еве уште две различни варијанти.
>
> На едната (http://dl.dropbox.com/u/125611/RMS/rms-a3-2-2-mh.png)
> темата е испишана кружно со поголеми букви.
> На другата (http://dl.dropbox.com/u/125611/RMS/rms-a3-2-1-mh.png)
> темата е под RMS и логото на GNU со уште поголеми букви. (+1 за оваа
> варијанта од мене)
>
> Наводниците се ставени за да се потренцира дека текстот под нив е
> цитат. Оставени се намерно отворени, ама ако е збунувачки може и долу
> да се додадат затворени наводници.
>
> Најдолу додадов: „влезот е слободен“.
>
> Инаку, ова е дизајн за постерот (А3) и би се печател на цел лист A3.
> Флаерот би се адаптирал на избраниот дизајн и нормално би се
> изработила задна страна со текстот на Стама.
>
> Поздрав,
> Гоце
>
> ---
>
> Nicer2 - Making Companies Nicer All Over The World
> http://www.nicer2.com
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>   
More information about the Ossm-members mailing list